top of page

Betingelser for hallen

Generelt

Træning i Heidi E. Hundesports hal er på eget ansvar, og vi kan ikke drages til ansvar for skader på hund eller fører, med mindre disse skyldes særlig grov forsømmelighed fra vores side.

Hallens redskaber og inventar må kun bruges til dets tiltænkte formål.

Enhver har pligt til at oplyse Heidi E. Hundesport om observerede skader på såvel bygninger som inventar, således at vi kan foranledige en udbedring af forholdene.

Hallens anvisninger skal i alle henseender følges.

Brud på hallens regler kan medføre bortvisning.

Hårdhændet håndtering af hunde er under ingen omstændigheder tilladt i Heidi E. Hundesports hal, og vil medføre øjeblikkelig bortvisning.

Ingen løse hunde på området, af hensyn til stedets beboere og naboer.

Ingen gøende hunde i bilerne, af hensyn til naboer.

Husk at samle hundens efterladenskaber op også på luftearealet. Der er skraldespand i og udenfor hallen.

DER MÅ IKKE PARKERS PÅ GENNEMKØRSELS VEJEN VIA HJORTEVÆNGET 7, hvis der ikke er nok p- pladser på hallens område, SKAL der parkers på de omkringliggende veje.
 

Indendørs regler

Alle hunde skal være grundigt luftet inden træningsstart.

Det er forbudt for en hund at gøre sig ren i hallen! Hvis uheldet er ude, påhviler det føreren, med det samme, at rydde op og gøre rent efter den. 

Hav snor på hunden, når du går ind og ud af hallen.

Ingen løse hunde i hallen, med mindre de er under opsyn/træning.

Træning foregår i fodtøj beregnet til indendørs brug.

Tæver i løbetid er velkomne, men SKAL under hele opholdet i hallen være iklædt løbetidsbukser.

Rygning er forbudt.

Vandskåle skal stå ved ydervæggen på en skobakke.

Husk at slukke lyset og låse af og sæt nøglen i nøgleboksen, når hallen forlades.

 

Forsikring og vaccination

Det er ejerens/førerens ansvar at enhver hund de træner i Heidi E. Hundesports hal er vaccineret, og således beskyttet mod de mest almindelige og smitsomme sygdomme. Er hunden syg (kennelhoste eller lignende), medtages den selvfølgelig ikke på området.

Det er ejerens/førerens ansvar at medbragte hunde er forsikret med udvidet ansvarsforsikring.

Heidi E. Hundesport kan til enhver tid kræve at se dokumentation for at hunden er korrekt vaccineret og forsikret.

 
Bookning og betaling

Der skal minimum bookes en time. Hallen skal ryddes inden slut af booket tid – så der ikke “tages” tid fra næste lejer.

Træning i hallen skal forudbetales, og bookede træningstider er først reserveret når Heidi E. Hundesport har modtaget betalingen. Betalingsinfo bliver eftersendt på faktura.

Ved aflysning af bookingen mindre end 24 timer før bookingstart tilbagebetales hallejen ikke.

Individuelle reserverede træningstimer kan aflyses af Heidi E. Hundesport, hvis hallen udlejes til heldagsarrangementer. Ved aflysning betales leje tilbage, eller en alternativ tid aftales.

Ved bortvisning refunderes halleje ikke!

Heidi E. 

Hundesport

By Heidi Esbensen

heidi.e.kontakt@gmail.com

bottom of page